Múzeum 1956 Emlékére

Közhasznú Alapítvány


1025 Budapest, Szépvölgyi út 144.
 325-9485 336-0157 Fax: 336-0158
E-mail: info@1956muzeum.hu Honlap: www.1956muzeum.hu
OTP 11701004-20200587, Adószám: 18097474-1-41 

Az Alapítványt 1999. november 9.-i kelttel vette a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba.

Alapító okiratunkba foglaltak szerint feladatunk:

◊ Az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint az utána következő megtorlás írott és tárgyi emlékeinek gyűjtése, rendszerezése és kiállításokon történő bemutatása.

◊ Emlékmúzeum létrehozása és működtetése, ahol az évtizedekig rejtegetett emléktárgyak, fényképek, újságok, periratok végre méltó helyre kerülnek, hogy emlékeztessenek, tanítsanak, emléket állítsanak az ismert és ismeretlen hősöknek.
◊ Az ifjúság figyelmének felkeltése a magyar történelemnek e kimagasló eseménye iránt. Tudatosítani kívánjuk fiataljainkban, azt hogy szabad, független, demokratikus országban élhetnek, azoknak köszönhetik, akik akkor feláldozták életüket vagy börtönökben, internálótáborokban sínylődtek évekig.

Tevékenységünk:

- A médián keresztül folyamatosan hírt adunk arról, hogy gyűjtjük az ’56-tal kapcsolatos relikviákat.
- A múzeum létrehozása érdekében megalakulásunk óta ’56 emléktárgyain kívül pénzadományokat is gyűjtünk. Úgy érezzük, 1956 nem magánügy. Mindannyiunk jövőjét, az egész ország sorsát határozták meg az akkori események. Egy közadakozásból létrejövő emlékmúzeummal róhatja le kegyeletét méltó módon a nemzet.

- Pályázataink:

Középiskoláknak
A 45. évforduló tiszteletére Középiskolás diák voltam ’56-ban, Interjú egy ’ 56-os szabadság-harcossal, Mit jelent nekem 1956 témakörökben elbeszélés, tanulmány írására vagy interjú készítésére kértük a diákokat.
A 48. évfordulóra 1956-tal kapcsolatban született versekből szavalóversenyt rendeztünk.
Az 50. évfordulóra az ’56-os emléktáblák, emlékművek, emlékhelyek fotón történő megörökítését, és a helyhez kötődő személy, szervezet vagy esemény írásos bemutatását jelöltük meg témaként.
Az 52. évfordulót vers- és prózamondó versennyel ünnepeltük.

Egyetemeknek és főiskoláknak

A 47. évfordulóra Forradalmi események a korabeli sajtóban és A megtorlás bírósági perei témakörök feldolgozása volt a hallgatók feladata.
A 49. évfordulón a bölcsész és jogi karok felé fordultunk. 1956. október és 1957. március közötti időszak eseményei interjú vagy elbeszélés formában történő feldolgozását kértük.
Az 51. évfordulós pályázati felhívásunk címe 1957 – A megtorlás éve volt. A műfaj ismét elbeszélés, tanulmány vagy interjú lehetett.

- Kiadványaink:

A 46. évforduló tiszteletére a középiskolások 2001-es pályaműveiből született az első kiadványunk.
Az egyetemi hallgatók 2003-as díjazott pályaműveiből készült kiadványunk 2005.-ben jelent meg.
A 49. évfordulóra beérkezett egyetemi és főiskolai hallgatók díjazott pályaműveiből készült összeállítás a 2008-as év első kiadványa.
Az 51. évfordulós egyetemista pályaművekből készül a 2008-as év második kiadványa.

- Kiállításaink:

Fennállásunk óta minden évben időszakos kiállításon mutatjuk be az egyre bővülő korabeli sajtó, fotó és emléktárgy gyűjteményünket változó helyszíneken.

- Támogattuk pénzadományok gyűjtésével

- a Széna téri kopjafák mellet felállított emlékművet,
- a  II. kerületében felavatott Mansfeld emlékművet.


a KURATÓRIUM nevében
dr. Szieberth Istvánné
kuratóriumi elnök
30/99-85-273
Budapest, 2008. november