MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk 2009. március 18-án,
szerdán, 18 órára
HANTÓ ZSUZSA: „Kitiltott családok”
című könyvismertetővel egybekötött előadására.
A könyvet bemutatja
KÖVESDY ZSUZSA és KOZMA LÁSZLÓ.
Helyszín: 1014 Budapest, Országház u. 30., Jakobinus terem


 

Az eltörölni kívánt múlt és a jelen világa jövőkép nélkül, ahogy Esterházy Péter nagyapja fogalmazott:

Hősi halál? Nincs. Kegyelet? Nincs. A fiam? Nincs. Nem vesszük föl az inventárba, tehát nincs.
Nincs múlt, nincs történelem, nincs ország, nincs hagyomány.

A kommunisták a jelen, a brutális most.

A könyv első része e történelmet megtagadó kísérletet elemezi a háború befejezése és az 1953 közötti időszakból, levéltári források segítségével. A könyv második része családok életének epizódjait villantja fel, mutatva, hogy a család egy tagjának meghurcolása – népbíróság és igazoló bizottság elé állítása, „B” listára vétele, internálása, elítélése, behívása munkaszolgálatra – milyen következményekkel járt a családtagokra és az egész családra, rokonságra nézve.

Az élettörténet módszer segítségével felvett családtörténeteket dokumentumokkal és levelekkel egészítettük ki. Az egyes családok kálváriájának állomásait térképen is bemutatjuk, kitérve a szomszédos országokban élő magyarság meghurcoltatásának epizódjaira is. A Magyar Ház Kiadó gondozásában 2009. februárjában megjelent könyvhöz csatoltunk egy Magyarország térképet, amely azt az 515 települést tünteti fel, ahonnan a családokat a 12 hortobágyi táborba deportálták. A CD melléklet tartalmazza a budapesti kitelepítettekkel kapcsolatos adatbázist 10989 személyről. Törvényeket, dokumentumokat, térképeket és a pécsváradi kuláklistát.